"press one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

press one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciśnij klatkę piersiową
  1. press czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Slowly, he turned around, pressing his chest against the rock.