Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"get in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

get in one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjeżdżać czyjś klatka piersiowa
  1. get czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Then, last week, I got a pain in my chest," she continued.