Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. fold across one's chest = składać wszerz czyjś klatka piersiowa fold across one's chest
2. cross over one's chest = przechodzić na drugą stronę czyjś klatka piersiowa cross over one's chest
3. press against one's chest = prasa przeciwko czyjś klatka piersiowa press against one's chest
4. cover one's chest = przykrywać czyjś klatka piersiowa cover one's chest
5. press to one's chest = prasa aby czyjś klatka piersiowa press to one's chest
6. fold over one's chest = rozkładać się czyjś klatka piersiowa fold over one's chest
7. cross on one's chest = przejeżdżać czyjś klatka piersiowa cross on one's chest
8. drive into one's chest = jazda do czyjś klatka piersiowa drive into one's chest
  • And then I drove the knife into his chest.
  • But never in all her life had she been able to stop the violence which had driven the knife into his chest.
  • Those words were like spiked balls being driven into his chest.
  • He drove his axe into its chest, and the blade stuck.
  • I put my head down and drive into his chest.
  • He spun around just in time for the blade to drive deeply into his chest.
  • It felt as though a steel spike had been driven into his chest.
  • Then the dog drove his head into Gabriel's chest and knocked him to the ground.
  • She drove the sword into his chest as he clawed at her.
  • His first downthrust nearly drove all the way into Blade's chest.
9. go to one's chest = idź do czyjś klatka piersiowa go to one's chest
10. aim at one's chest = cel przy czyjś klatka piersiowa aim at one's chest
11. lean against one's chest = opierać się czyjś klatka piersiowa lean against one's chest
12. strike one's chest = strajk czyjś klatka piersiowa strike one's chest
13. hit one's chest = uderzać czyjś klatka piersiowa hit one's chest
14. get off one's chest = wysiadać czyjś klatka piersiowa get off one's chest
15. chest made = klatka piersiowa zrobiła chest made
16. press into one's chest = prasa do czyjś klatka piersiowa press into one's chest
17. push against one's chest = napierać czyjś klatka piersiowa push against one's chest
18. fold on one's chest = składać na czyjś klatka piersiowa fold on one's chest
19. press one's chest = przyciśnij klatkę piersiową press one's chest
20. draw to one's chest = ciągnąć czyjś klatka piersiowa draw to one's chest
21. die to the chest = umrzyj do klatki piersiowej die to the chest
22. run over one's chest = pobiec czyjś klatka piersiowa run over one's chest
23. cross one's chest = krzyżować się czyjś klatka piersiowa cross one's chest
24. cross across one's chest = krzyżować się wszerz czyjś klatka piersiowa cross across one's chest
25. make in one's chest = robić w czyjś klatka piersiowa make in one's chest
26. hit in the chest = uderz w klatkę piersiową hit in the chest
27. fall on one's chest = spadać czyjś klatka piersiowa fall on one's chest
28. reach one's chest = dochodzić czyjś klatka piersiowa reach one's chest
29. move to one's chest = przeprowadzać się czyjś klatka piersiowa move to one's chest
30. press on one's chest = prasa na czyjś klatka piersiowa press on one's chest
31. run across one's chest = wpadnięty czyjś klatka piersiowa run across one's chest
32. drive through one's chest = jazda całkowicie czyjś klatka piersiowa drive through one's chest
33. get in one's chest = przyjeżdżać czyjś klatka piersiowa get in one's chest
34. tighten one's chest = dociskać czyjś klatka piersiowa tighten one's chest
35. go through one's chest = przedostawać się czyjś klatka piersiowa go through one's chest
(2) clutch, clasp, hang, cling
Kolokacji: 7
(8) open, expose, get, leave
Kolokacji: 4
(10) puff, expand
Kolokacji: 2
(12) strap, pin
Kolokacji: 2
(13) thud, rumble
Kolokacji: 2
(15) protrude, thrust
Kolokacji: 2
(16) stab, run
Kolokacji: 2
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.