Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"lean against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opierać się czyjś klatka piersiowa
  1. lean czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She understood what he meant and leaned her head against his chest.

podobne do "lean against one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lean against one's chest" po angielsku

phrasal verb