PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chest wound" — Słownik kolokacji angielskich

chest wound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rana klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + wound rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was glad his man with the chest wound had come through surgery okay.

powered by  eTutor logo