Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"die to the chest" — Słownik kolokacji angielskich

die to the chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umrzyj do klatki piersiowej
  1. die czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The police said he died almost instantly from a gunshot wound to the chest.