Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"reach one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

reach one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dochodzić czyjś klatka piersiowa
  1. reach czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His hand reached her chest and moved down.