"reach speeds" — Słownik kolokacji angielskich

reach speeds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prędkości zasięgu
  1. reach czasownik + speed rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Might take us the better part of an hour to reach full speed.

powered by  eTutor logo