ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"from the chest" — Słownik kolokacji angielskich

from the chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: from one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z klatki piersiowej
  1. from przyimek + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A small second head was growing from the man's chest!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo