ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"through one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie czyjś klatka piersiowa
  1. through przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    God, why did he feel like he'd been shot through the chest?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo