Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"chest pressed" — Słownik kolokacji angielskich

chest pressed kolokacja
Popularniejsza odmiana: press one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa naciskała
  1. press czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Slowly, he turned around, pressing his chest against the rock.