PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"run across one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpadnięty czyjś klatka piersiowa
  1. run czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Charlotte ran the flat of her hands lightly across his chest.

podobne do "run across one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "run across one's chest" po angielsku

phrasal verb