Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"go to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

go to one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź do czyjś klatka piersiowa
  1. go czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He gasped, hand going to his chest, as if he'd felt it like a blow there.