ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"naked chest" — Słownik kolokacji angielskich

naked chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naga klatka piersiowa
  1. naked przymiotnik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She came over and leaned her naked chest close above mine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo