ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"around chest" — Słownik kolokacji angielskich

around chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: around one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wokół klatki piersiowej
  1. around przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The man in black had his arm around Grant's chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo