ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"through chest" — Słownik kolokacji angielskich

through chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: through one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez klatkę piersiową
  1. through przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    God, why did he feel like he'd been shot through the chest?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo