PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"cross across one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzyżować się wszerz czyjś klatka piersiowa
  1. cross czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Kurian slid into it and crossed a seat belt across his chest.