Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"move to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeprowadzać się czyjś klatka piersiowa
  1. move czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She hesitated only an instant before moving one hand around to his chest.