ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"of one's chests" — Słownik kolokacji angielskich

of one's chests kolokacja
Popularniejsza odmiana: of one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś klatki piersiowe
  1. of przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The whole front of his chest came free in her hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo