Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"campaign chest" — Słownik kolokacji angielskich

campaign chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kampania klatka piersiowa
  1. campaign rzeczownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What the Bushes have indisputably done, however, is help fill their son's campaign chest.