"campaign contribution" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): datek kampanii
  1. campaign rzeczownik + contribution rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Campaign contributions at all levels are, of course, a problem.

powered by  eTutor logo