Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"on chest" — Słownik kolokacji angielskich

on chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: on one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na klatce piersiowej
  1. on przyimek + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    She hit one in the face, the other on the chest.

    Podobne kolokacje: