"fold on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składać na czyjś klatka piersiowa
  1. fold czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Ambassador leaned forward and folded his hands on his chest.