"chest ache" — Słownik kolokacji angielskich

chest ache kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ból klatki piersiowej
  1. chest rzeczownik + ache rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now, after a climb which had made his chest ache, he was within sight of the Mission.

    Podobne kolokacje: