PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"push against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napierać czyjś klatka piersiowa
  1. push czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She pushed against his chest and jerked her head backward.

podobne do "push against one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "push against one's chest" po angielsku

phrasal verb
push against = napierać (na coś)