Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"of chest" — Słownik kolokacji angielskich

of chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: of one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z klatki piersiowej
  1. of przyimek + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    The whole front of his chest came free in her hands.

    Podobne kolokacje: