Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"over one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

over one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad czyjś klatka piersiowa
  1. over przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The hot blood was running over my back and chest.

    Podobne kolokacje: