PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"cross on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejeżdżać czyjś klatka piersiowa
  1. cross czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was leaning back in the chair, arms crossed on his chest.