"chest inflates" — Słownik kolokacji angielskich

chest inflates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa rozdmuchuje
  1. chest rzeczownik + inflate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She could actually see his chest inflate.

    Podobne kolokacje: