"pound one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

pound one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): funt czyjś klatka piersiowa
  1. pound czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I didn't want him running around just so he could pound his chest.