"pound one's fist" — Słownik kolokacji angielskich

pound one's fist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): funt czyjś pięść
  1. pound czasownik + fist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He pounded his fist on the side of the bed.

powered by  eTutor logo