PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"take in the chest" — Słownik kolokacji angielskich

take in the chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij klatkę piersiową
  1. take czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The second took two rounds in the chest and went down.