"ice chest" — Słownik kolokacji angielskich

ice chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lód klatka piersiowa
  1. ice rzeczownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So you're going to have to throw something together out of the ice chest.

    Podobne kolokacje: