PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"put in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

put in one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawijać czyjś klatka piersiowa
  1. put czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had been an attractive girl before somebody put three round holes in her chest and stomach.