ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"small chest" — Słownik kolokacji angielskich

small chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kuferek
  1. small przymiotnik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    When I set the hand down, she stepped forward and opened the small chest of medical supplies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo