"chest tube" — Słownik kolokacji angielskich

chest tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This can require a longer stay in the hospital for drainage with chest tubes.

    Podobne kolokacje: