"tomb chest" — Słownik kolokacji angielskich

tomb chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grobowiec klatka piersiowa
  1. tomb rzeczownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It consists of a tomb chest surrounded by railings.

    Podobne kolokacje: