"under one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

under one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej czyjś klatka piersiowa
  1. under przyimek + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then he felt something moving under his chest.

    Podobne kolokacje: