"between one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośrodku czyjś klatka piersiowa
  1. between przyimek + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Don't," Nick said sharply, sliding his hand between her mouth and his chest.

    Podobne kolokacje: