"atop one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

atop one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś klatka piersiowa
  1. atop przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He pinned Pug under him, sitting atop his chest.

    Podobne kolokacje: