"little chest" — Słownik kolokacji angielskich

little chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało klatki piersiowej
  1. little przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Just inside the mine passage, he could see a sturdy little chest lying empty on its side.

    Podobne kolokacje: