"feel one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

feel one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć czyjś klatka piersiowa
  1. feel czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She threw the covers back and began feeling his chest.