"high chest" — Słownik kolokacji angielskich

high chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoka klatka piersiowa
  1. high przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Cut a small hole in there, chest high, but big enough for us to crawl through."

    Podobne kolokacje: