"with chests" — Słownik kolokacji angielskich

with chests kolokacja
Popularniejsza odmiana: with a chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z klatkami piersiowymi
  1. with przyimek + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I moved with his chest as it went up and down.

    Podobne kolokacje: