"chest pocket" — Słownik kolokacji angielskich

chest pocket kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kieszeń klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + pocket rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Both of his inner chest pockets were packed tight when he left the bank.

    Podobne kolokacje: