"towards one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kierunku czyjś klatka piersiowa
  1. towards przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pull knees towards your chest focusing on the lower abdominal muscles.

    Podobne kolokacje: