"feel on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć na czyjś klatka piersiowa
  1. feel czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For 4 years, I felt a weight on my chest.