ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chest swells" — Słownik kolokacji angielskich

chest swells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): falowania klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + swell czasownik
    Zwykła kolokacja

    Then his chest swelled as he sucked in a huge breath.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo