ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"inside one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

inside one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnątrz czyjś klatka piersiowa
  1. inside przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the sound of Tom's voice, something twisted inside my chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo