"chest radiography" — Słownik kolokacji angielskich

chest radiography kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): radiografia klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + radiography rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Plain chest radiography shows normal lung volumes, with characteristic patchy unilateral or bilateral consolidation.

    Podobne kolokacje: